ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ജൂണിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിതെല്ലാമാണ്

ഈദുൽ ഫിത്തറിന് ശേഷം ബലിപെരുന്നാളിനായി നീണ്ട അവധി ദിനങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ കനത്ത ചൂടാണ് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അവധി ദിനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം.

ബഹ്റൈൻ

ദുബായിൽ നിന്ന് ബഹ്‌റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സമയം: 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 29°C.

കുവൈറ്റ്

ദുബായിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റ് സിറ്റി എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സമയം: 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 28°C.

ഒമാൻ

ദുബായിൽ നിന്ന് മസ്‌കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സമയം: 1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 40°C.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 30°C.

ഖത്തർ

ദുബായിൽ നിന്ന് ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സമയം: 1 മണിക്കൂർ 5 മിനിറ്റ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില:42°C.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 30°C.

സൗദി അറേബ്യ

ദുബായിൽ നിന്ന് കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സമയം: 1 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളിൽ നീണ്ട വാരാന്ത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയിലുള്ളത് അബുദാബിയിലായിരിക്കും


ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 31°C.

അജ്മാൻ

ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 31°C.

ദുബായ്

ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 30°C.

ഫുജൈറ

ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 40°C.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 30°C.

റാസൽഖൈമ

ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 31°C.

ഷാർജ

ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 31°C.

ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ

ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജൂണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില: 31°C.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy