ആഴ്ചയിൽ 6-ദിവസവും 4-ദിവസവും ജോലി : യുഎഇ നിവാസികൾ നീണ്ട അവധി ദിനങ്ങളിലേക്കോ??

യുഎഇയിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ജോലി സമയം ആഴ്ചയിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ആക്കാൻ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനെ പ്രോ​ഗ്രസ്സീവ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കുകയും കൂടുതൽ മണിക്കൂർ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും…

യുഎഇയിലെ അടുത്ത നീണ്ട അവധി ദിനങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്? അറിയാം

യുഎഇയിൽ ബലി പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു നീണ്ട് അവധി ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഈ വർഷം നീണ്ട അവധി ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും യുഎഇ നിവാസികൾക്ക് ഉള്ളത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy