5000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം അക്കൗണ്ടിലെത്തും; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ചിലരൊക്കെ ജോലി കിട്ട തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ചില പദ്ധതികളിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കും. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൈകിയ വേളകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരും…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy