6000 പേർക്ക് തൊഴിലവസരം…. പക്ഷെ ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനില്ല

കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന എന്ന വാർത്തകളായിരുന്നു ഇതുവരെ സമൂഹത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് തൊഴിൽ…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy