യുഎഇയിൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വ്യാജ ഉത്പ്പന്നം വിറ്റയാൾ അറസ്റ്റിൽ

യുഎഇയിൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വ്യാജ ഉത്പ്പന്നം വിറ്റ ഏഷ്യൻ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ. യുഎഇയിലെ അജ്മാനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരുകളുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻ്റുകൾ വിൽക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്ത ഏഷ്യൻ…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy