യുഎഇയിൽ പേഴ്സണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?

യുഎഇയിൽ ഒരു പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണോ? ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയോ ഒരെണ്ണം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്താവശ്യങ്ങൾക്കും യുഎഇയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുപുറമെ, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നേരിട്ട് ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വാടകയും യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകളും അനായാസം നൽകാനും, മറ്റ് പല ഇടപാടുകൾ നടത്താനും ഇത് സഹായകരമാണ്

രണ്ട് തരം അക്കൗണ്ടുകൾ
രണ്ട് തരം അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് – സേവിം​ഗ്സ് അക്കൗണ്ടും കറൻഡ് അക്കൗണ്ടും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിലെ പലിശ നിരക്ക് നിലനിർത്താൻ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡും/ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങലുകൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കുമായി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കും. ഇടപാടുകൾക്കായി ചെക്കുകൾ എഴുതാനും നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് / ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ഏത് ബാങ്ക് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബാങ്ക്. ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളുടെയും അവരുടെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളുടെയും സേവനത്തിന്റെയും സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കോ ജോലി സ്ഥലത്തിലേക്കോ ബാങ്കിന്റെ എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, ബാങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ട് കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ ബാങ്ക് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. അവ വായിച്ച് മനസിലാക്കണം. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നാല് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ നിരവധി രേഖകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഇല്ലാതെ, അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അവയെ കുറിച്ച് ബാങ്കിനോട് സംസാരിക്കണം.

ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ:

എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി
ഒരു എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിയുടെ അഭാവത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് പകർപ്പ്
നിലവിലെ വിസ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസിയുടെ മറ്റ് തെളിവുകൾ (യുഎഇ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, യുഎഇ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, വാടക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, മറ്റൊരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുതലായവ)
നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കത്ത്

ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്ക് പ്രതിനിധിയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസിലാക്കണം:

ചെക്കുകൾ നൽകാനുള്ള കഴിവ്
സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പലിശനിരക്ക്
മടങ്ങിയ ചെക്ക് ഫീസ്
ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും അനുബന്ധ ചെലവുകളും
നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടുകളിൽ ബാങ്ക് നയം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു;
വിദേശ കറൻസിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം
ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡിലേക്കുള്ള ആക്സസ്
പ്രതിമാസ, ഇടപാട് ഫീസ്
മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യകതകൾ
ഫണ്ടുകളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും എളുപ്പത്തിനും എളുപ്പവും
വലിയ പിൻവലിക്കലിനായി ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അറിയിപ്പുകൾ

ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻവലിക്കൽ പരിധി അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ എടിഎമ്മുകൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയണം. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആരുമായും നിങ്ങളുടെ പിൻ (സുരക്ഷാ നമ്പർ) പങ്കിടരുത് എന്നതാണ്. യുഎഇയിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പൽ അംഗമാകുക 
https://chat.whatsapp.com/JPixZWmtID0Jd9EcWTSEyq

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy