പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്.; കേരളീയ പ്രവാസികൾ ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേരളീയപ്രവാസികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഇതാ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം. പ്രവാസി കേരളീയർക്ക് ആശയ കൈമാറ്റത്തിനും പ്രൊഫഷണൽ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ബിസിനസ്/തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങൾക്കും കഴിയുന്ന ഒരു ആഗോളകേരള കൂട്ടായ്മ…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy