പ്രവാസികളടക്കം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ; വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

വർഷംതോറും, വ്യക്തികളും കമ്പനികളും മറ്റ് നികുതിദായകരും അവരുടെ വരുമാനവും അവർ സർക്കാരിലേക്ക് അടച്ച നികുതികളും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കണം. പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാനും ചില നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനും സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ്…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy