യുഎഇ: ഈ രേഖ പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം 100 ദിർഹം പിഴ അടക്കേണ്ടി വരും, ശ്രദ്ധിക്കണം

സ്വകാര്യ മേഖലയുടെയോ ഫ്രീ സോണിൻ്റെയോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് കാർഡ് സമയബന്ധിതമായി പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിഴ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അധികൃതർ. പ്രതിമാസ 100 ദിർഹം പിഴ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ്…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy