ഇന്ന് മുതൽ ദുബായ് മാളിലെ പാർക്കിംഗ് ഫീസിൽ മാറ്റം

ദുബായ് മാളിന് അകത്തും പുറത്തും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലും യുഎഇയുടെ റോഡ് ടോൾ ഓപ്പറേറ്റർ സാലിക്കിൻ്റെ ബോർഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മാളിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ പണം അടക്കാം പാർക്കിം​ഗ്…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy