റീ എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കാനുള്ള യുഎഇയുടെ തീരുമാനം പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം

Posted By editor Posted On

റീ എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കാനുള്ള യുഎഇയുടെ തീരുമാനം പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം. പലകാരണങ്ങളാല്‍ […]

യു.എ.ഇയിലെ വിസാ അപേക്ഷ നടപടിയിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ വീഡിയോ കോൾ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം

Posted By shalat Posted On

യു.എ.ഇയിലെ വീസാ അപേക്ഷ നടപടിയിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ വീഡിയോ കോൾ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം […]

യു.എ.ഇ റെസിഡന്റ്‌സി വിസ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റീ എട്രി പെർമിറ്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം, നിരക്ക്, യോഗ്യത, തിരിച്ചടവ് എന്നിവ അറിയാം

Posted By shalat Posted On

കൃത്യമായ കാര്യകാരണങ്ങളാൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തു ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റസിഡന്റ്‌സ് വിസ […]

യുഎഇ: ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ 90 ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശന വിസ ലഭിക്കും; എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയേണ്ടേ?

Posted By editor Posted On

യുഎഇയില്‍ മൂന്ന് മാസത്തെ സന്ദര്‍ശന വിസകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചില പ്രത്യേക […]

യുഎഇ സന്ദര്‍ശന വിസകള്‍: അടുത്തിടെയുണ്ടായ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെ

Posted By editor Posted On

2022 ഒക്ടോബറില്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന അഡ്വാന്‍സ്ഡ് വിസ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിപുലമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ […]