new petrol price in uae

new petrol price in uae: യുഎഇ പുതിയ ഇന്ധന വില: ഫുള്‍ ടാങ്ക് അടിക്കാന്‍ എത്ര ചിലവാകും എന്നറിയേണ്ടേ?

Posted By Editor Posted On

 നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ യുഎഇയിൽ അനുവദനീയമായ ഏഴ് ആപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് യുഎഇയിലെ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ […]

monthy fuel price

monthy fuel price: യുഎഇയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തിലെ പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Posted By Editor Posted On

 നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ യുഎഇയിൽ അനുവദനീയമായ ഏഴ് ആപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അബുദാബി: യുഎഇയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ […]

petrol price in uae next month

petrol price in uae next month : പുതിയ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങി യുഎഇ :നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ??

Posted By Editor111 Posted On

നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ യുഎഇയിൽ അനുവദനീയമായ ഏഴ് ആപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് യുഎഇ: യുഎഇ സെപ്തംബർ […]