ദുബായിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്

യുഎഇയിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വില ഔണ്‍സിന് 7,171.18 ദിര്‍ഹം ആണ് വില. 24 … Continue reading ദുബായിലെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്